Les principals constitucions europees reconeixen el dret d'accés a la cultura per a tota la ciutadania. Les institucions valencianes han vetlat pel compliment d'aquests propòsits i han articulat mesures per a protegir els drets culturals. Aquestes polítiques han assegurat practicar un pluralisme cultural que ha afavorit la participació d'una àmplia majoria de la ciutadania, la qual cosa és garantia de representativitat i cohesió social.

Fruit d'aquestes polítiques –i també d'una ferma convicció per part de moltes persones i col·lectius valencians– resulta la rica comunitat de creadors i creadores en les diferents disciplines artístiques que tenim al País Valencià, que de manera regular poden exhibir la seua obra amb la qual es produeix una necessària confrontació estètica, ideològica i emocional. Garantir un panorama cultural cada volta més ric i participatiu és la base del nostre projecte polític.

Ara més que mai, considerem que cal declarar la cultura un bé essencial. Aquesta declaració ha d'obrir un camí que permeta una nova regulació de l'accés de la ciutadania a la cultura i que assegure el dret a exercir-la per part de tots els i les professionals del sector cultural.