La manera com aterrem a la nostra escala les determinacions de la Unió Europea és fonamental per a garantir un escenari d’igualtat tant entre els estats com entre les regions que la conformen. Un dels elements que contribueixen a fomentar la cohesió econòmica i social són les infraestructures i, per això, l’Estratègia Territorial Europea aposta per un model territorial policèntric i equitatiu, que assegure l’accés adequat a aquestes.

Per a aconseguir-ho, cal fer un gir a la visió centralista i poc sensible amb què els governs estatals planifiquen les infraestructures, una situació equiparable a les fórmules de repartiment de fons. Recordem que a l’Estat espanyol l’ordenació del territori és competència exclusiva dels governs autonòmics. Per tant, qualsevol actuació hauria de ser consensuada i encaixar en el model territorial propi i diferenciat. És un bon moment, doncs, per a reivindicar aquesta competència, lligada a la d’una Europa més eficient, més dels pobles i menys dels estats.